Welkom bij VHJI

Pendapa

De Vereniging Herdenking Javaanse ImmigratieĀ is opgericht op 15 januari 1985.

Zij is gevestigd aan de Jozef Israƫlstraat 82 te Paramaribo - Suriname. Het huidige ledenbestand toont een ledenaantal van 325 personen aan.

De vereniging stelt zich ten doel:

  • een bijdrage te leveren aan de nationale bewustwording en het instand houden van de Surinaamse kunst en cultuur in het algemeen en de Javaanse kunst en cultuur in het bijzonder;
  • het uitdragen van de Javaanse kunst en cultuur, om meer begrip en erkenning te krijgen voor de in Suriname voorkomende cultuur-uitingen;
  • het bevorderen of doen bevorderen van het geestelijk- en maatschappelijk welzijn onder de leden;
  • het samenwerken met organisaties en/of personen in en buiten Suriname, indien en voorzover zij hetzelfde doel nastreven;
  • stichtingen in het leven te roepen voor het beheer van fondsen, ondernemingen en/of instellingen

De vereniging tracht het doel te bereiken door:

  • het houden of doen houden van lezingen, discussies, workshops, seminars, etc. over onderwerpen die de nationale culturele bewustwording stimuleren;
  • het opzetten van instituten en creeren van faciliteiten om cultuur uit te dragen en/of te beleven.